Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning inom HR

- Strategisk Talent ManagementVarför finns HR?


HR bidrar med kunskap om hur människor fungerar, påverkas av beslut, och bidrar med sina bästa egenskaper i en organisation.


HRs fokusområden är ledarskap, kompetens och hälsa för att ett gott ledarskap skapar förutsättningar för människor att göra ett bra jobb, utan rätt kompetens kan företaget inte leverera och mår man inte bra kan man inte vara produktiv. 


HR styr, driver och stöttar i dessa frågor i organisationen genom att vara omvärldsbevakare, se konsekvenser, arbeta proaktivt, lösa problem, och hjälpa andra att göra ett bra jobb. För att HR ska kunna bidra till verksamhetens utveckling på detta sätt behöver HR vara delaktig i företagets strategiska affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Strategisk Talent Management 


Handlar om att förstå verksamhetens strategi, se vilka stora strategiska förflyttningar man behöver göra i organisationen, planera och genomföra små förändringar i det dagliga operativa HR arbetet som möter upp den strategiska förflyttningen. Vad gör vi idag som ger resultat om 3-5 år? 

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457