Konsultprofil

Verksamhetsstrateg & HRBP

Kompetenser, erfarenhet och personliga egenskaper

Jag är verksamhetsstrateg och HRBP och har arbetat brett med frågor inom HR och verksamhetsstyrning i tjugo år. Jag är van att både självständigt och genom andra driva olika utvecklingsprojekt. Förändrings och utvecklingsarbete har varit en naturlig del i mina uppdrag vilket ställer krav på både systematiskt arbete och kreativitet.


Mitt uppdrag är att utveckla, implementera processer, strategier och tjänster som bidrar till att nå företagets affärsmål. Som HRBP arbetar jag nära verksamheten både operativt och strategiskt med frågor som lön och kompensation, karriärplanering, arbetsrätt, företagskultur, fackliga förhandlingar, rehabilitering mm. Mitt specialistområde är arbetsmiljö med fokus på SAM processen och den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. 


Bland annat har jag genomfört förändringsarbete med företagskultur, värderingar och kommunikation som grund, strukturerat upp och digitaliserat HR processer och arbetat med extern och intern kommunikation.


Jag har faciliterat arbetsgrupper, arbetat med ledarskap, verksamhetsstyrning, organisationsutveckling och förändringsarbete.

Jag är utbildad i SAM och BAM och är certifierad ISO 45001 internrevisor. Jag håller i utbildningar i SAM och 2015:4 samt sätter upp ledningssystem och SAM processer.


Inom arbetsrätt har jag främst arbetat med arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen genom att ta fram processer, handlingsplaner för att främja en god psykosocial hälsa. Jag har varit ansvarig för att ta fram processer, rutiner, dokument, utbildning inom GDPR. För övrig arbetsrätt har jag en god kunskap om de roller, regler, lagar, processer, arbetsgivaransvar, kollektivavtal som behövs för att bedriva en verksamhet enligt svensk lagstiftning.

 


Erfarenhet

  • HR
  • Verksamhetsstyrning
  • Kommunikation
  • Personalansvar        
  • Styrelsearbete


Marie Bergwall

Managementkonsult


marie@sweamanagement.se

0730 830457

https://www.linkedin.com/in/mariebergwall/


Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457