Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Föreskrifter reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid, diskriminering, kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverket har bra information om hur man arbetar med föreskrifterna. 


Arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten, genom SAM får man en struktur för att driva arbetet framåt vid omorganisation, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, budgetarbete, arbete med företagskultur, värderingar och i utveckling av arbetsgivarvarumärke. 


När man jobbar strukturerat ökar man engagemang, trivsel, stärker varumärket och gör det lättare att behålla personal

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett verktyg för att skapa goda arbetsförhållanden, tex att främja minskad stress och minska risker för olyckor. Arbetet inkluderar det fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala förhållandet på arbetplatsenTänk på!


  • Checklistor för årlig uppföljning
  • Kartläggning av arbetsmiljön
  • Mall för rutiner
  • Riskbedömningar
  • Handlingsplaner      AFS 2001:1 (med ändringar i 2003:4 och 2008:15

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457