Stress & Arbetsbelastning

Stress och arbetsbelastning

AFS 2015:4


Fär att främja en hälsosam arbetsplats ställer man krav på att varje arbetsgivare ska formulera mål gällande ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav och resurser. Arbetsgivaren ska dessutom se till att alla chefer och arbetsledare vet hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.


Förutom att man som företag har lagar och regler att följa så handlar det även om lönsamhet och kostnader. En hög arbetsbelastning med psykisk och fysisk påfrestning är en kortsiktigt lösning. Utan återhämtning och tid för reflektion blir snart handlingen en dyr strategi med sjukskrivningar, lägre prestation och mindre kreativitet. Det finns idag mycket forskning kring stress och medvetenheten blir större vilket är fantastiskt bra. 


Kompetenscentret för företagshälsa är ett av flera ställen att hitta mer inforamtion på.


Vår hjärna har inte utvecklats på 40 000 år.
Vi behöver ge den återhämtning och lite lugn mellan högtrycken!Den psykosociala hälsan med stress som största faktorn är den främsta anledningen till sjukskrivningar. Ökade krav, hög arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, konflikter , kränkningar är några faktorer till ohälsa. AFS 2015:4 fokuserar på dessa problem och lägger stor vikt på förebyggande arbete.

Tänk på!


 • Arbeta fram en hållbar plan över vad företaget vill uppnå med en hälsosam arbetsplats
  • Övergipande strategiska målsättningar
  • Kritiska framgångsfaktorer
  • Vilka aktiviteter som ska göras
  • Hur man mäter framgången
 • Fundera över hur man organiserar
  • Arbetsplatsträffar
  • Medarbetarsamtal
  • Samverkansgrupper
  • Hur tar man tempen på organisationen och hur gör man åtgärder.
 • Kontinuerlig utbildning
 • Policy kring användning av mail och mobilAFS 2015:4

Se även AFS 1993:17

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457