Skyddsrond

Skyddsrond

Vad är en skyddsrond?
Det är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall regelbundet  undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 


När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt i en oranisation med fler än 10 anställda. 


I skyddsronden deltar skyddskommittén eller andra representanter, till exempel arbetsgivarens skyddsansvariga och berörda arbetstagare.

Arbetsgivare ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker inom denfysiska, psykosociala och organisatioriska arbetsmiljön.


Skyddsronder genomförs minst en gång per år då man gör en kartläggning över miljön och gör handlingsplan om någon förändring behöver göras i verksamheten.

Tänk på!


  • Checklistor
  • Undersöka digitalt eller med fysiska enkäter?
  • Sammanställning
  • Åtgärdsplan
  • Återkoppling och kommunikation  

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457