SAM

En hälsosam arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar lönsamheten

Arbetsmiljöproblem kostar mer i produktionsbortfall än hälsoproblem. Produktionsnedsättningen är i genomsnitt 45% i en dålig arbetsmiljö. Produktionsbortfallet för psykisk ohälsa är 9%.  Ledarskap och socialt klimat påverkar mest. 


Arbetsmiljön stärker varumärket

Tillit skapar hållbara varumärken och det är människorna i företaget som skapar tillit mellan varandra och ut till kunderna.Arbetsmiljön påverkar företagets strategiska utveckling

Ett arbetsmiljöarbete som är intregrerat i verksamhetsstyrningen med hög involvering av medarbetarna är mest effektivt. Insatser som inte är kopplade till strategiska målsättnignar eller företagets behov ger inte effekt. 


Arbetsmiljön ger lojala kunder

Människor gör affärer med människor. Vi vill samarbeta med människor vi har tillit till. Synligt arbete ... tas i beaktnng när man skapar samarbete... trygghet är värt mer än... otrygghet skapar oro och säkerhet, löften som hålls.. Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457