Första hjälpen på jobbet

Första hjälpen på jobbet

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I bland kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas för att kunna sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, konsluter och praktikanter.


Viktig information som ska finnas tillgänglig

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarlig läge, andning, blödning och chock) samt vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning
 • var utrustning som förbandslådor, hjärtstartare och ögon- och nödduschar finns
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen.På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om

 • var utrustning för första hjälpen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.


Enligt arbetsmiljölagen ska verksamheten ha beredskap och rutiner med hänsyn till verksamhetens art. Tillräckligt många ska kunna ge första hjälpen och kunskaper och färdigheter ska hållas aktuella. 


Exempel på situationer i arbetsmiljön där första hjälpen behövs

 • arbetsplatsolyckor
 • stänk i ögonen av kemikalier
 • våldssituationer
 • akut sjukdom som drabbar medarbetare på jobbet.

Tänk på!


 • Rutiner och instruktioner 
 • Årlig HLR utbildning 
 • Arbeta fram en krisplanAFS 1999:7

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457