OSA

OSA

Enligt Arbetsmiljölagen har alla rätt till ett bra arbetsklimat.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA (AFS 2015:4), fokuserar på tre viktiga områden: Arbetsbelastning, Arbetstid, Och kränkande särbehandling.


Organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA, är namnet på de föreskrifter som Arbetsmiljöverket gav ut 2016. OSA, handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor.

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457