Tjänster

Konsult

ISO 45001 Internrevision 

ISO 45001 Implementering

SAM Revision

SAM Implementering

GDPR Revision

GDPR Implementering

Interim 

  • HRBP
  • HR Chef
  • Operation Manager

Projektledare utredningar & verksamhetsutveckling

  • Utvärdera ekonomiska effekter av hälsoinsatser
  • Styrningmodeller
  • Arbetsmiljöutredningar
  • Utvärdera och utveckla HR processer

Projektledare digitalisering

  • HR adminsitrativa processer
  • Implementera engagemangsplattformar och andra digitala verktyg


Utbildning & Workshops

Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM)


BOSA - Bättre Organisatoriskt och
Psykosocialt ArbeteHälsoekonomi - den ekonomiska effekten av preventiva insatser inom hälsa


Talent Management - Verksamhetsstyrning ur ett HR perspektiv


Inspirations föreläsningar

Talent Management
- Verksamhetsstyrning ur ett HR perspektiv


Från Företagskultur till Kundkultur

 - Kunder är också människor!

The Camino Cry - att vara okey i 800 km

- Bilder och berättelse om min vandring på Pilgrimsleden, Camino Frances.


Hej, Tack, Förlåt

Små ord med stor betydelseKontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457