Styrning

OPERATIONS
management

Verksamhetsstyrning med fokus på enkelhet

Har du fastnat i rapporteringsfällan? Spenderar du oändlig tid med att rapportera in resultat som du inte har en aning om vad de ska vara till? 

Slentrianrapportering är en stor tidstjuv!

Vad är operations mangement?


Verksamhetsstyrning handlar om att styra och leda verksamhets alla aktiviteter för att uppnå de strategiska målsättningar som är satta.


Kill your darligs brukar man säga och när det kommer till rapportering av KPIer så behövs det regelbundet en städning. 


Alla KPIer ska vara kopplade till företagets övergripande strategiska målsättningar, och vid varje genomgång av företagets styrning behöver man ifrågasätta  mål, nyckeltal, aktiviteter. 


Tjänster inom Operation Mangement


 • Utveckling av processer och arbetssätt
 • Översyn och införande av strategiska styrmodeller tex:
  • Balanserad styrning 
  • KPIer, nyckeltal
  • Budgetering, Prognoser och Resultatuppföljning
 • Införa arbetsmodeller tex
  • Lean
  • Agila arbetssätt
 • Implemetera stödsystem


Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457