Din HRBP

Din HRBP

Kompetenser, erfarenhet och personliga egenskaper

Jag är utbildad HRBP med inriktning på affärsdriven HR och har arbetat brett med HR frågor under ett par år. Jag är van med att både självständigt och genom andra driva olika utvecklingsprojekt. Förändrings- och utvecklingsarbete har varit en naturlig del i mina uppdrag vilket ställer krav på både systematiskt arbete och kreativitet.


Mitt uppdrag inom HR funktionen är att utveckla, implementera processer, strategier och tjänster som bidrar till att nå företagets affärsmål. Som HRBP arbetar jag nära verksamheten och cheferna både operativt och strategiskt med frågor som lön och kompensation, karriärplanering, arbetsrätt, företagskultur, fackliga förhandlingar, rehabilitering, friskvård, mm.


Mitt specialistområde är arbetsmiljö och arbetsklimat med fokus på en aktiv, delaktig, dialogbaserad process inom SAM och den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Jag är tillgänglig för uppdrag i Göteborg med omnejd.

 


Erfarenhet

  • HR
  • Verksamhetsstyrning
  • Kommunikation
  • Personalansvar        
  • Styrelsearbete


Marie Bergwall

marie@sweamanagement.se

0730 830457

https://www.linkedin.com/in/mariebergwall/


Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457