Ledarskap

CHANGE
management

Att leda förändring


Att leda förändring handlar om att veta vart man ska, involvera sin omgivning, kommunicera och tillsammans sträva framåt.

Vad är Change Management?


Nya vanor och rutiner tar tid att etablera. Ofta är det komplext eftersom vi är olika människor med olika tankar kring vad förändring är. 


Först behöver man veta målet med förändringen, vart man ska. Nyckeln är att göra ett grundligt förarbete med kommunikation, involvera och förankra förändringsresan. Identifiera hinder och resurser. Vara uthållig och sträva för att komma framåt med förändringen.

Tjänster inom Change Management


  • Kultur och Värdegrundsarbete
  • Organisationsdesign
  • Samverkansmodeller
  • Facilitering
  • Coaching
  • Målformulering

Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457