Hälsofrämjande Ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap

Du är viktig!

Som chef och ledare är du viktig, så viktig att företagets förmåga att rekrytera de bästa förmågorna på marknaden hänger på dig. Var tredje medarbetare vill ha mer stöd från sin chef, kommunikation och tydlighet är viktiga ingredienser.


Hälsofrämjande ledarskap innebär att arbeta proaktivt, medvetet och målfokuserat både med hur ledarskapet är gentemot medarbetarna och hur du som ledare och chef utvecklar ditt ledarskap. 
Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457