Varför finns HR

Varför finns HR?

För att skapa förutsättningar för människor att göra ett bra jobb


HR bidrar med kunskap om hur människor fungerar, påverkas av beslut, och bidrar med sina bästa egenskaper i en organisation.


HRs fokusområden är ledarskap, kompetens och hälsa för att ett gott ledarskap skapar förutsättningar för människor att göra ett bra jobb, utan rätt kompetens kan företaget inte leverera och mår man inte bra kan man inte vara produktiv. 


HR styr, driver och stöttar i dessa frågor i organisationen genom att vara omvärldsbevakare, se konsekvenser, arbeta proaktivt, lösa problem, och hjälpa andra att göra ett bra jobb. 

Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457