HR

HR
management

Affärsdriven HR

Det som var personalavdelning för många år sedan existerar i stort sett inte idag. Med nya tider kommer nya arbetssätt och HR har idag ett stort ansvar i utvecklingen av företagets lönsamhet och tillväxt


Vad innebär
HR management?


Affärsdriven HR, eller HR Management (HRM),  handlar om hur man strategiskt och genomtänkt utvecklar organisationen och organisationens mänskliga resurser.
Styrningen har en tydlig koppling till organisationens affärsidé, mål, visioner, och strategier. 


HR samverkar med företagets alla avdelningar för att koppla hela företagets organisatoriska utveckling. Därför är det viktigt att HR har kunskap i verksamhetsstyrning, Change Management och traditionell HR. 

Tjänster inom HR


HR CHEF

 • Förändringsarbete
 • Utveckling av organisationsmodeller
 • Utveckling av processer och arbetsflöden
  Kompetensförsörjning


HRBP

 • Arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsrätt
 • Organisationsutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Employer Branding


HR Specialist

 • HR-processer
 • Digitalisering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Förmåner och Ersättning
 • Rekrytering

Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457