Skyddsrond

Skyddsrond

Vad är en skyddsrond?
Det är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall regelbundet  undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 


När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.


I skyddsronden deltar skyddskommittén eller andra representanter, till exempel arbetsgivarens skyddsansvariga och berörda arbetstagare.

Arbetsgivare ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker inom denfysiska, psykosociala och organisatioriska arbetsmiljön.


Skyddsronder genomförs minst en gång per år då man gör en kartläggning över miljön och gör handlingsplan om någon förändring behöver göras i verksamheten.

Tänk på!


  • Checklistor
  • Undersöka digitalt eller med fysiska enkäter?
  • Sammanställning
  • Åtgärdsplan
  • Återkoppling och kommunikation 

Blogg

Kommer snart


F

Kontakt


Email: bergwall.marie@gmail.com

Telefon: 0730 830457