SWEAMNGT

SWEA Management fokuserar på utbildning och konsultverksamhet inom Verksamhetsstyrning , Kvalitet & Arbetsklimat

Pågående projekt

Kurser på gång

Hälsoekonomi

det lönsamma arbetsmiljöarbetet


Arbetsmiljöarbetet har en stor påverkan på företagets lönsamhet men glöms ofta bort till förmån för verksamhetens övriga finansiella nyckeltal. I denna kurs fördjupar vi oss i HR nyckeltal, effekter av aktiviteter och hur man planerar sitt HR arbete utifrån verksamhetens styrning

Kursen innehåller bland annat

- HR Nyckeltal som påverkar ekonomin

- Den ekonomiska argumentationen

- HR Verksamhetsstyrning


Efter kursen ska deltagaren ha en grundsyn på hur HR arbetet påverkar ekonomomin och ha med sig ett ramverk att arbeta vidare med.


SAM i praktiken

Systematiskt Arbetsmiljöarbete


Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.


Kursen innehåller bland annat

- Lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Uppgiftsfördelning, roller, samverkan

- Vad förebyggande arbete innebär

- Straffansvar


Efter kursen ska deltagaren ha praktisk kunskap om hur man bedriver arbetet och kunna söka vidare kunskap för att omsätta kunskap till praktik

BOSA

Bättre organisatiorisk och psykosocialt arbete (OSA)


Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt OSA arbete på arbetsplatsen.


Kursen innehåller bland annat

- Lagar och regler inom OSA

- Hur du praktiskt kan arbeta med frågorna

- Ansvar 


Efter kursen ska deltagaren ha praktisk kunskap om hur man bedriver arbetet och kunna söka vidare kunskap för att omsätta kunskap till praktik

Strategisk Talent Management

Verksamhetsstyrning ur ett HR perspektiv


Utbildningens syfte är att ge dig kunskaper för att sätta operativa mål, utveckla arbetssätt som skapar förutsättningar för hög prestation samt hur man kommunicerar och gör det begripligt för medarbetarna.Kursen innehåller bland annat

- Förstå verksamhetsplan och målsättningar

- Operativ målformulering utifrån verksamhetens övergripande målsättning

- Balanserat styrning - aktiviteter, KPI, uppföljning


Efter kursen ska deltagaren förstå kedjan från övergripande strategiska mål till aktiviteter på avdelningsnivå. Deltagarna ska kunna ta fram balanserat styrkort och kommunicera hur aktiviteterna på avdelningsnivå påverkar företagets övergripande mål.

Kontakt


Marie Bergwall

Email: marie@sweamanagement.se

Telefon: 0730 830457